[1]
Πετράκος Γ. 2023. Καινοτόμες online υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια: το Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 37 (Ιουνίου 2023), 124–161. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1827.