[1]
Αγγελάκης Α. και Γεωργαντάς Η. 2007. Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: quo vadis Creta?. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 11 (Νοεμβρίου 2007), 72–107. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.180.