[1]
Πετράκος Γ. και Παπαδούλης Α. 2007. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια: μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 11 (Νοεμβρίου 2007), 34–71. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.179.