[1]
Κομνηνός Ν. 2007. Περιφερειακοί πόλοι καινοτομίας στην Ελλάδα 2001-2009: σχεδιασμός εστιασμένων συστημάτων καινοτομίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 11 (Νοεμβρίου 2007), 10–33. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.178.