[1]
Γοσποδίνη, Άσπα 2007. Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 10 (Μαΐου 2007), 100–145. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.175.