[1]
Μέλισσας Δ. 2023. Η διεμβόλιση του πυρήνα της κατοικίας από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 38 (Νοεμβρίου 2023), 11–28. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1685.