[1]
Λαϊνάς Ι. και Γεμενετζή Γ. 2023. Σχεδιασμός των περιοχών Natura 2000 και χρήσεις γης: κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 38 (Νοεμβρίου 2023), 64–94. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1635.