[1]
Γεμενετζή Γ., Πισσούριος Ι. και Λαϊνάς Ι. 2023. Ο χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ: μια συγκριτική αποτίμηση εμπειριών σε Ελλάδα και Κύπρο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 38 (Νοεμβρίου 2023), 29–63. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1615.