[1]
Γουργιώτης Α., Σαραντάκου Ε., Στεφανή Φ. και Χαϊνταρλής Μ. 2022. Χωρικός σχεδιασμός και τουριστική επιχειρηματικότητα: η περίπτωση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 35 (Ιουνίου 2022), 42–72. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1597.