[1]
Στεφανή Φ. και Τσιλιμίγκας Γ. 2023. Το τοπίο στον χωροταξικό σχεδιασμό: κριτική αξιολόγηση της αντιμετώπισης των υποβαθμισμένων τοπίων του νησιωτικού ελληνικού χώρου στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 36 (Ιανουαρίου 2023), 42–62. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1595.