[1]
Μεταξάς Θ. και Λαλένης Κ. 2006. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 8 (Μαΐου 2006), 4–37. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.152.