[1]
Μηλιώνης Σ. 2005. Προς μια συνολικότερη άποψη της διαδικασίας του μάρκετινγκ πόλεων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 7 (Νοεμβρίου 2005), 100–127. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.148.