[1]
Ζεντέλης Π. 2005. Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 7 (Νοεμβρίου 2005), 34–61. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.146.