[1]
Γοσποδίνη Ά. 2005. Χωρικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών ελληνικών πολεων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 6 (Μαΐου 2005), 136–161. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.140.