[1]
Βαταβάλη Φ., Μπαζάκα Χ., Παπαδοπούλου Γ.Β. και Υψηλάντη Ά. 2022. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τα θέματα του χώρου στο πλαίσιο της κρίσης και τρέχουσες πολεοδομικές προκλήσεις: εμπειρίες και προβληματισμοί από την περιοχή του Χαλανδρίου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 34 (Ιανουαρίου 2022), 126–146. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1257.