[1]
Γουργιώτης Α., Κυβέλου-Χιωτίνη Σ. και Λαϊνάς Ι. 2022. Ενσωματώνοντας τα Επιχειρηματικά Πάρκα στο αστικό οικοσύστημα: προοπτικές και προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μετάβαση. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 34 (Ιανουαρίου 2022), 79–125. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1256.