[1]
Ανδρικοπούλου Ε. 2004. Γιώργος Πετράκος και Γιάννης Ψυχάρης, 2004. Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 4 (Μαΐου 2004), 188–193. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.120.