[1]
Ψυχάρης, Ιωάννης 2004. Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 4 (Μαΐου 2004), 56–79. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.112.