[1]
Πετράκος, Γιώργος 2004. Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 4 (Μαΐου 2004), 6–31. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.110.