[1]
Βεζυριαννίδου Σ. και Λαλένης Κ. 2021. Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 33 (Ιουλίου 2021), 36–63. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.1059.