[1]
Γοσποδίνη, Άσπα και Σκάγιαννης, Παντολέων (Παντελής) 2003. Σπουδές πολεοδομίας, χωροταξίας και ανάπτυξης στα ελληνικά πανεπιστήμια: προκλήσεις και προοπτικές. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 3 (Νοεμβρίου 2003), 114–139. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.100.