Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ευρωπαϊκό Τµήµα της ∆ιεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήµης European Regional Science Association (ERSA) 42ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο. Dortmund, 27-31 Αυγούστου 2002 Από την βιοµηχανία, στην εποχή των προηγµένων υπηρεσιών. Οι προοπτικές των µητροπολιτικών πε Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF