Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ένωση Ευρωπαϊκών Σχολών Πολεοδοµίας Association of European Schools of Planning (AESOP) Βόλος, 5-15 Ιουλίου 2002. Σχεδιασµός για τις συνοριακές περιοχές Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF