Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και η συσχέτιση με το θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού: ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF