Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Μετρό και αστική μορφή στη Θεσσαλονίκη: χαρακτηριστικά, ιδέες σχεδιασμού για την αλληλοσύνδεσή τους και κρίσιμα εμπόδια Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF