Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF