Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αποτίμηση του συστήματος μεταφορών στις νέες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τάσεις ανάπτυξης και προοπτικές σύγκλισης Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF