Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Διερεύνηση της επίδρασης της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων στην πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF