Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια: μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF