Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περιφερειακοί πόλοι καινοτομίας στην Ελλάδα 2001-2009: σχεδιασμός εστιασμένων συστημάτων καινοτομίας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF