Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF