Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Γιώργος Πετράκος και Γιάννης Ψυχάρης, 2004. Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF