Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF