Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η προσωρινή στέγαση σε κενά κτήρια και καταστήματα ως μέσο υποστήριξης της δημιουργικής οικονομίας: καλές πρακτικές από τις πόλεις του Urbact Refill Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF