Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικών ρυθμίσεων για τους ΟΤΑ: στρατηγικός σχεδιασμός και ζητήματα επικουρικότητας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF