Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αστική διάχυση σε πόλεις της Νότιας Ευρώπης: συγκριτική ανάλυση βασισμένη σε χωρικούς δείκτες Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF